Overview

Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời.

trungquan_freelancer
Offered by:

trungquan_freelancer

  • 17 events
  • 4 reviews
  • 31 scores
view profile

Gallery

Plan Details

Nhân viên chuẩn bị 5,000,000 đồng

Đầu bếp 5,000,000 đồng

Chuẩn bị thực phẩm 8,000,000 đồng

ĐỒ dùng kỹ thuật 8,000,000 đồng

Reviews

0.00
0 reviews

Login Log in to be able to comment for this event!

Relatded Events